16,10% stanovništva u Federaciji BiH nema obavezno zdravstveno osiguranje

Analiza "Koliko košta obavezna zdravstvena zaštita po osiguranom licu u kantonima" koju je sprovela ICVA (Inicijativa i civilna akcija), pokazuje da zbog visokog stepena decentralizacije zdravstvenog sistema u Federaciji BiH, prava osiguranih lica na zdravstvenu zaštitu i druga prava koja proističu iz osnova obaveznog zdravstvenog osiguranja su po kantonima neujednačena. Evidentno je da osigurana lica u svim kantonima ne ostvaruju jednaka prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, niti imaju jednakopravan i dostupan pristup svim nivoima zdravstvene zaštite i odgovarajućim zdravstvenim ustanovama.

Na osnovu analize podataka prezentiranih i dobijenih od kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, a koji su obrađeni u ovoj analizi, generalno se može zaključiti da finansijska situacija u zdravstvu Federacije BiH u cjelini nije na zadovoljavajućem nivou. Prisutne su značajne razlike po kantonima u pogledu visine ukupnih prihoda za obavezno zdravstveno osiguranje, što direktno za posljedicu ima neujednačen pristup i obim ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranih lica na cijeloj FBiH.

Iako prema ratificiranim međunarodnim standardima i  pozitivnim zakonskim propisima, u FBiH ne bi trebalo da postoji neosigurano stanovništvo, 16,10% stanovništa u FBiH nema obavezno zdravstveno  osiguranje. 

Potpunu, detaljnu analizu možete preuzeti ovdje. 

Prilog: 
AttachmentSize
PDF icon Analiza- koliko košta zdravstvena zaštita.pdf1.99 MB