STABILNA SAM

Grad/Opština: 
Tuzla
Multipla skleroza je bolest sa hiljadu lica, nekome pomogne ovo nekome ono, a nekome ništa. Bila sam jako strpljiva, 7 godina sam čekala na terapiju i sada je dobijam. Stanje je stabilizovano.