NIKADA NIJE ISTO

Grad/Opština: 
Doboj
Bolest je vrlo dinamična i šarolika, uvek je drugačije kod pacijenata, postoje ljudi sa vertigom i sa epileptičnim napadima.