IMUNOLOŠKI POSREDOVANA BOLEST

Grad/Opština: 
Goražde
Multipla skleroza je bolest koja je imunološki posredovana, to ne znači pao imunitet pa dobio MS, nego su imunološki mehanizmi odgovorni, Vezana je za mozak i kičmenu moždinu, pre svega za bjelu masu. Dolazi do propadanja struktura u okviru CNS.