16 dana aktivizma sa ženama izbeglicama

U okviru kampanje „16 dana aktivizma“ NVO Atina je sprovela 4 radionice osnaživanja i 1 radionicu nakita u Centru za azil u Krnjači za tražiteljke azila koje žive u tom Centru, kao i 1 radionicu u svom reintegracionom centru za tražiteljke azila koje se nalaze u programima pomoći i podrške NVO Atina.

  • Dana 25.11. 2016. u Centru za azil u Krnjači održana je radionica pod nazivom „Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama“ kojoj je prisustvovalo 13 žena iz Avganistana.
  • Dana 29.11.2016. u Centru za azil u Krnjači održana je radionica pod nazivom „Istambulska konvencija“ kojoj je prisustvovalo 2 devojčice iz Gane, 2 devojčice iz Sirije i 13 žena iz Avganistana.
  • Dana 2.12.2016. u Centru za azil u Krnjači održana je radionica pod nazivom „Pisma za budućnost“ kojoj je prisustvovalo 6 žena iz Avganistana, 1 žena iz Irana i 2 devojčice iz Gane.
  • Dana 6.12. 2016. u Centru za azil u Krnjači održana je radionica pod nazivom „Važnost obrazovanja“ kojoj je prisustvovalo 15 žena iz Avganistana i 1 iz Irana.
  • Dana 8.12.2016. u Centru za azil u Krnjači  održana je radionica pravljenja nakita kojoj je prisustvovalo 3 žene iz Avganistana, 2 žene iz Irana i 1 iz Rusije.
  • Dana 10.12.2016. u Reintegracionom centru NVO Atina održana je radionica pod nazivom „Međunarodni dan ljudskih prava“ kojoj je prisustvovalo 1 devojcica iz Kameruna i 2 žene iz Avganistana.

 

Tokom kampanje „16 dana aktivizma“ na radionicama kako u Centru za azil u Krnjači tako i Reintegracionom centru NVO Atina prisustvovalo je 49 žena iz Avganistana, 4 žene iz Irana, 1 žena iz Rusije kao i 2 devojčice iz Sirije, 4 iz Gane kao i 1 iz Kameruna (ukupno: 54 žena i 7 devojčica) .

 

Glavni cilj svih radionica u okviru navedene kampanje bio je upoznati tražiteljke azila o značajnim datumima i događajima u okviru ovih 16 dana kao i važnim dokumentima i normativnim okvirima za zaštitu žena kako na svetskom tako i nacionalnom nivou. Svaka radionica je imala svoj specifičan i poseban cilj koji u krajnjoj instanci ima za ideju osnaživanje, podršku i edukaciju tražiteljki azila.

Ono što je primetno jeste da sve veći broj kako žena tako i devojčica prisustvuje radionicama i kako se stvara određena struktura učesnica.  Redovnost i dinamika održavanja radionica doprinose da tražiteljke aktivnosti strukturišu svoje slobodno vreme i na taj način olakšaju sebi boravak u Srbiji tokom svog putovanja ka zemljama destinacije. 

Po prvi put su se tražiteljke azila susrele sa na primer Istambulskom konvencijom, Deklaracijom o ljudskim pravim, Konvencijom o ljudskim pravima, Konvencijom o pravima deteta kao i nekim normativnim rešenjima njihovih zemalja porekla. Prvi put su čule za događaje koji su se desili 25. Novembra ili na primer 6.decembra, neke od njih su se susrele prvi put sa pojmom aktivizma, upoznale sa mehanizmima i načinima aktivizma.

Detaljan izveštaj sa radionica možete pogledati ovde.